Senin, 19 Desember 2016

Surat Al-Ikhlas


  • Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 
  • Qul Huwallahaahu Ahad 
  • Allahush Shamad 
  • Lam yalid wa lam yuulad 
  • Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad

Artinya :

  • Dengan menyebut Nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
  • Katakanlah : "Dialah Allah" yang maha Esa.
  • Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
  • Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
  • dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"

Teks Arab:Tidak ada komentar: